Wczesne Wspomaganie Rozwoju - kto prowadzi zajęcia? Gdzie się udać?

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju


Kto prowadzi zajęcia?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka skupia wokół wspólnego problemu specjalistów  z wielu dziedzin, którzy tworzą zespół. Są to: pedagodzy (w zakresie: oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika) logopeda, neurologopeda, psycholodzy, fizjoterapeuta, lekarz neurolog.

Zespół ten zapewnia dzieciom i ich rodzinom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc.

Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Dzieci, które ukończyły 3 rok życia mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w grupach 2, 3 osobowych z udziałem rodzin. W przypadku dzieci od 0- 3 roku życia istnieje możliwość prowadzenia  zajęć  w domu  dziecka. W przypadku dzieci starszych w/w zajęcia odbywają  się  w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu.

 

Gdzie się udać?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinia ta jest wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

W przypadku, gdy dziecko ma wydane  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może również ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania i tym samym uczestniczyć w zajęciach.

 

Wszystkich rodziców z terenu powiatu szydłowieckiego zainteresowanych objęciem swojego dziecka specjalistyczną formą wspomagania rozwoju zachęcamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu.

Podczas spotkania ze specjalistami, otrzymacie Państwo wyczerpujące informacje na temat form pomocy specjalistycznej, jaką możemy udzielić Państwa dziecku.


Zapraszamy


Kontakt z nami:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. T.Kościuszki 185,  26-500  Szydłowiec

Telefon:     48 617-14-51,  48 617-10-01

Opublikowano: 01 sierpnia 2017 06:08

Kategoria: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wyświetleń: 630

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl