Wczesne Wspomaganie Rozwoju - znaczenie dla Rodziców

 (link otworzy duże zdjęcie)


Znaczenie Wczesnego Wspomagania dla Rodziców


  • pomaga Rodzicom poznać potrzeby i możliwości dziecka
  • uczy jak wykorzystać codzienne sytuacje w procesie usprawniania
  • aktywnie włącza Rodziców w proces usprawniania dziecka
  • Rodzice stopniowo nabywają umiejętności radzenia sobie z bieżącymi i nowymi problemami  dziecka i rodziny
  • Rodzice otrzymują informacje dotyczące diagnozy, przyczyn niepełnosprawności, wiedzy na  temat rozwoju dziecka i metod jego stymulacji
  • Rodzice w ramach zajęć otrzymują na bieżąco instruktaż, porady oraz wsparcie emocjonalne ,również w ramach funkcjonującej Grupy Wsparcia

 

 

Opublikowano: 02 sierpnia 2017 13:30

Kategoria: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wyświetleń: 639

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl