Wczesne Wspomaganie Rozwoju - co to jest?Co to jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest nowym zadaniem w polskim systemie oświaty, bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka niepełnosprawnego, a także zapobiega jego ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce szkolnej.

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest pobudzenie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonych przez indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania mogą obejmować m.in. :

  •  usprawnianie ruchowe dziecka,
  •  rozwój mowy lub innych sposobów komunikacji,
  •  usprawnianie wzroku,
  •  usprawnianie słuchu,
  •  stymulację wielozmysłową,
  •  umiejętność samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie

 

 

Opublikowano: 03 sierpnia 2017 14:20

Kategoria: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zdjęcia:

Wyświetleń: 567

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl