DOGOTERAPIA

Cele terapii z udziałem zwierząt to między innymi cele fizyczne , psychiczne, edukacyjne i motywacyjne.

 Celów fizyczne:

- poprawa motoryki i koordynacji ruchowej,

- rzucanie, kopanie piłki, naśladowanie psa – siadanie, leżenie, podawanie rączki , wskazywanie części ciała psa i części swojego ciała, czesanie, przygotowywanie posiłków dla psa, malowanie, rysowanie, kolorowanie rysunków ulubionego pieska

- rozwinięcie umiejętności poruszania się

- czworakowanie, skakanie, bieganie – nasladowanie psa,  wychodzenie z psem na spacer 

- udoskonalenie zdolności utrzymania równowagi

- chodzenie po leącej linie do psa, stawanie na jednej nodze, podskoki


Cele psychiczne:

- zwiększenie intensywności komunikacji werbalnej

-  wydawanie psu komend, wołanie psa, naśladowanie głosu psa

- rozwijanie zdolności do koncentracji uwagi tj. słuchania i koncentrowania się na wykonywanym zadaniu (zabawa „Ciiiiii piesek śpi”, słuchanie bicia serca psa, śpiewanie piosenek dla pieska)

- udoskonalenie zdolności relaksacyjnych,

- zwiększanie poczucia własnej wartości,

- zmniejszanie napięcia , stresu,

- ograniczanie poczucia osamotnienia,

 

Cele edukacyjnye:

- zwiększenie zasobu słów – opoiwdamy o swoim psie, opowiadanie bajek, głośne czytanie

- poprawę pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (zapamiętywanie piosenek , wierszyków, historyjek o piesku, imion psów, komend wydawanych psu)

- zaznajomienie z takimi pojęciami jak: kolor , wielkość, kształt itp. (opisywanie obrazków z różnymi zwierzętami, wskazywanie obrazków, porównywanie obrazków, akcesoriów dla psa)

Cele motywacyjne to:

- zwiększenie chęci uczestniczenia w zajęciach;

- polepszenie stosunku dziecko - terapeuta;

- zwiększenie ochoty do ćwiczeń .

Zakres tematyczny dogoterapii obejmuje :

- oswajanie z psem,

- obserwowanie postaw i ruchów psa,

- obcowanie z psem,

- naukę wydawania komend ;

- kontakt bezpośredni z psem ,

- zabawę z psem,

- czynności pielęgnacyjne,

- omawianie budowy psa ,

- prowadzenie psa na smyczy.

Środki dydaktyczne :

- pies ,

- akcesoria do wykonywania czynności czesania , mycia , sprawowania kontroli nad psem,

- karma, miski,

- rysunki, kolorowanki, wycinanki dotyczące psa i zabaw z psem,

Program dogoterapii realizowany będzie z uwzględnieniem

możliwości dziecka i bazy dydaktycznej placówki.

Formy pracy

- zajęcia indywidualne.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl