KOMUNIKAT – wznowienie diagnoz i zajęć stacjonarnych

od 9 czerwca 2020r.

 

Szanowni Państwo,

    informujemy, że od 09 czerwca 2020r. Poradnia wznawia działalność stacjonarną, po czasowym jej zawieszeniu.

   Rodziców/opiekunów prawnych, w celu umówienia się na wizytę do Poradni, uzyskania informacji, porady czy konsultacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 48 617 10 01, 48 617 14 51, mailowo: pppsz@wp.pl lub poprzez wrzucenie do specjalnej skrzynki znajdującej się na parterze budynku przy wejściu do siedziby Poradni, wypełnionego wniosku lub niezbędnych dokumentów.

    Prosimy o zapoznanie się na naszej stronie internetowej, z procedurą wewnętrzną bezpieczeństwa dotyczącą bezpośredniej pracy z klientem w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szydłowcu w okresie epidemii COVID-19 oraz  z rekomendacjami GIS i MEN dotyczącymi procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19 oraz rekomendacjami dotyczącymi organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

                                                                          Elżbieta Szymańska- dyrektor Poradni
Witamy bardzo serdecznie na stronie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

 

    Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Poradni, na podstawie §18 ust.2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz. U. 2003, Nr 6, poz. 69, ze zm.) oraz  w oparciu o rekomendacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu, oraz zgodę organu prowadzącego, zajęcia i diagnozy stacjonarne w Poradni zostają zawieszone do 8 czerwca 2020r.

    Porady, konsultacje, terapie oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci kontynuowane są w formie pracy zdalnej.

        W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy na adres: pppsz@wp.pl

 

Powyższe działania podyktowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa  i pracowników Poradni.

 

                                                                                         Elżbieta Szymańska – dyrektor Poradni 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo !

         Poradnia wznawia działalność stacjonarną w ograniczonym zakresie.  Z uwagi na stan epidemii, w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia w zakresie diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych z punktu widzenia sytuacji szkolnej dziecka.

 Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się zgodnie z planem.

        Nasi pracownicy będą z Państwem w kontakcie telefonicznym, który posłuży również do umawiania terminów badań.  

       Dbając o wspólne bezpieczeństwo, zgodnie ze wskazówkami GIS oraz SANEPIDU w Szydłowcu, ustalono i wdrożono niezbędne
i konieczne zasady i procedury pozwalające na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Poradni w trybie stacjonarnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     Przygotowano gabinety diagnostyczne, w których możliwe jest szybkie przeprowadzenie dezynfekcji, pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, wprowadzono zaostrzone zasady kontaktów interpersonalnych w budynku, przyjmowania klientów i obiegu dokumentów.

      Na tym etapie ograniczone pozostają niektóre formy działalności Poradni. W dalszym ciągu terapia dzieci i młodzieży, w tym zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być prowadzone z wykorzystaniem pracy zdalnej. Informujemy, że istnieje możliwość prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju stacjonarnie w poradni. W przypadku wystąpienia ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwiości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, zajęcia te w porozumieniu z rodzicami kontynuowane będą z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Rodziców/opiekunów prawnych, w celu umówienia się na wizytę do Poradni, uzyskania informacji, porady czy konsultacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 48 617 10 01, 48 617 14 51,  mailowo: pppsz@wp.pl lub poprzez wrzucenie do specjalnej skrzynki znajdującej się na parterze budynku przy wejściu do siedziby Poradni, wypełnionego wniosku lub niezbędnych dokumentów.

     Umawianie dzieci na badanie do Poradni, jak również wstępne postępowanie diagnostyczne i kwalifikacja do diagnozy odbywa się telefonicznie. Wizyta w Poradni przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami, których w celu zapewnienia bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać, a opinię lub orzeczenie Rodzic/opiekun prawny otrzymuje pocztą na adres domowy.

    Wywiad oraz poszerzone omówienie wyników badania, będzie przeprowadzane drogą telefoniczną, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Poradni.

     W związku z trwającym stanem epidemicznym i zagrożeniem Covid-19 prosimy  o szczegółowe zapoznanie się z procedurami jakie przyjęliśmy planując diagnozę/zajęcia Państwa dzieci. 

Dlatego drogi Rodzicu/ Opiekunie prawny

 1. Na wizytę do Poradni przyjdź jeśli wcześniej spotkanie było umówione telefonicznie lub mailowo, z zachowaniem punktualności.
 2. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. W dniu badania/zajęć, przed wyjściem z domu, zmierz temperaturę swoją i dziecka. Gdy temperatura jest podwyższona, należy zostać w domu i zawiadomić o tym telefonicznie sekretariat Poradni. Temperaturę również zmierzymy w Poradni.
 4. Nie przyprowadzaj  do Poradni dziecka jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 5. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w Poradni, przekaż diagnoście istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 6. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia i nie ma innych przeciwwskazań, w indywidualną osłonę nosa i ust.
 7. Przed wejściem do budynku, zadbaj również o środki ochrony osobistej również dla siebie (maseczka, rękawiczki).
 8. Zaopatrz dziecko na czas badania w długopis, ołówek, kredki, temperówkę  i gumkę.
 9. Rzetelnie i zgodnie z prawdą przekaż informacje na temat zdrowia swojego dziecka (zostaniesz poproszony o wypełnienie oświadczenia o braku występowania objawów choroby zakaźnej, infekcji,  nie przebywaniu na kwarantannie, w izolacji, o braku kontaktu z osobami chorymi na Covid-19).
 10. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni  niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 11. Do budynku, na badanie z dzieckiem może wejść tylko jeden dorosły rodzic/opiekun prawny (w sytuacji szczególnej, wymagającej pomocy drugiego rodzica/opiekuna, należy zgłosić ten fakt przed badaniem).
 12. Przy wejściu na teren Poradni wszystkie osoby dorosłe odkażają ręce płynem dezynfekującym (dotyczy również osób, które mają założone rękawiczki), dzieci myją dokładnie ręce mydłem i ciepłą wodą.
 13. Na terenie Poradni nie spożywamy posiłków. Należy zadbać o to, aby dziecko spożyło posiłek przed badaniem w domu.
 14. Należy zapewnić dziecku płyny do picia w osobistej butelce/pojemniku.
 15. Po przyjściu do Poradni, dzieckiem zajmie się diagnosta/terapeuta  pod opieką którego będzie dziecko przez cały czas diagnozy.
 16. Jeżeli Twoja obecność jest nieodzowna w czasie badania/zajęć, jesteś zobowiązany do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek, maseczki zakrywającej usta, nos.
 17. Zachowaj 2 metrową odległość od pracownika placówki.
 18.  Stosuj się do instrukcji przekazywanych przez pracowników placówki.
 19. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

                                                           Dyrekcja i Pracownicy Poradni

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurą wewnętrzną bezpieczeństwa dotyczącą bezpośredniej pracy z klientem Poradni Psycholologiczno-Pedagogicznej w Szydlowcu oraz z rekomendacjami GIS i MEN dotyczącymi procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19 oraz rekomendacjami dotyczącymi organizacji zajęćrewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju. 

  Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa dotycząca bezpośredniej pracy z klientem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu w okresie epidemii COVID-19

  Rekomendacje dotyczące działania poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w zakresie COVID-19

  Rekomendacje WWR

                                                                                   

 

Informujemy, że na stronie trwają prace serwisowe. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.


Zamieściliśmy tu dla państwa informacje na temat działalność
oraz aktualną ofertę, z którą zapraszamy się zapoznać.

Nasza poradnia oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, jak również dla nauczycieli i wychowawców.

Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne. Wszystkie nasze usługi są bezpłatne.

Wizyty nie wymagają skierowań, wystarczy umówić się osobiście lub telefonicznie naszym sekretariacie.


Poradnia jest publiczną placówką oświatową. Obejmuje swoją działaniem miasto Szydłowiec oraz gminy: Szydłowiec, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Chlewiska.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl