Metoda Feldenkraisa (świadomość przez ruch, wykorzystywane elementy w pracy terapeutycznej) to subtelna i przemieniającą forma edukacji, w czasie której uczymy „uczenia się”. Ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie związane - w materialnych i niematerialnych aspektach naszego doświadczenia. Głównym zamierzeniem Metody Feldenkraisa jest zwiększanie świadomości, a w konsekwencji zintegrowanie ciała i umysłu jednostki - wewnętrznego zrozumienia kim jesteśmy i jak z siebie samych korzystamy, czy też jak siebie samych traktujemy.

Metoda Feldenkraisa oddziałuje na nasz układ nerwowy, aby pomóc uzyskać dostęp do większego potencjału drzemiącego w naszym wnętrzu - w celu zwiększenia dobrego samopoczucia, poprawy elastyczności we wszystkich aspektach życia, i stawania się osobami, którymi możemy się stać.

Praktyka pokazuje, że Metoda Feldenkraisa wywiera bardzo silny wpływ na emocje do tego stopnia, że powracają wspomnienia, zablokowane emocje odblokowują się, człowiek staje się bardziej otwarty, poprawia się jego kontakt z samym sobą oraz z innymi ludźmi, nie tylko na poziomie fizycznym, ale także na poziomie emocjonalnym. Osoba zaczyna rozróżniać i odczuwać poszczególne partie ciała. Osobom, które nie doświadczyły Metody Feldenkraisa może się to wydawać nierzeczywiste, niemniej jednak większość uczestników zajęć, potwierdza takie doświadczenia.


W wyniku stosowania metody Feldenkraisa uzyskujemy:

 • Polepszenie odczuwania (postrzegania) własnego ciała, a tym samym rozszerzenie schematu ruchowego swojego ciała.
 • Wyraźne zwiększenie świadomości własnego wzoru zachowania się w różnych sytuacjach i postawy ciała.
 • Pogłębienie oddychania, a tym samym usprawnienie całego procesu i układu oddechowego.
 • Postawa ciała staje się bardziej swobodna i skorygowana.
 • Ruchy stają się bardziej naturalne, harmonijne i wolniejsze.
 • Poprawia się zdolność odprężania się.
 • Usprawnieniu ulega koordynacja w obrębie całego ciała.
 • Ustępują napięcia i dysfunkcje.
 • Ból zostaje zmniejszony, albo ustępuje całkowicie.
 • Poprawia się percepcja zarówno czuciowa jak i ruchowa.
 • Poprawia się ogólny stan zdrowia.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl