Metoda należy do najbardziej rozpowszechnionych metod w Polsce. Celem tej metody jest stymulowanie rozwoju dziecka pod względem fizycznym i osobowościowym.

Metoda Ruchu Rozwijającego wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne  do rozszerzania  świadomości samego  siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Stosowanie tej metody rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy, emocjonalny w relacjach z innymi dziećmi.


Ruch Rozwijający to program terapeutyczny zawierający zestaw ćwiczeń jak:

 

  • „prowadzących do poznania własnego ciała,
  • pomagających zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa,
  • ułatwiających nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,
  • „twórczych”

 

Dzięki  ćwiczeniom proponowanym przez Weronikę Sherborne dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa, odkrywa własne możliwości, uczy się współdziałania w grupie. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Genialność metody Weroniki Sherborne polega na jej prostocie i naturalności. Ruch rozwijający wywodzi się z naturalnych zabaw ruchowych dzieci z rodzicami zwanych popularnie baraszkowaniem. Dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować w niej najpierw z  jednym partnerem w parach, potem w trójkątach, a wreszcie z całą grupą. Podczas kontaktu z drugim człowiekiem uczy się opiekować drugą osobą.

Metoda Weroniki Sherborne jest uniwersalna, ma wiele możliwości stosowania. Jako metoda wspomagająca rozwój, a więc stymulująca go, wyrównująca opóźnienia rozwojowe, jest bardzo przydatna w pracy z dziećmi w przedszkolu. Metoda Ruchu Rozwijającego może służyć jako sposób osiągania odprężenia w zajęciach odprężająco - relaksacyjnych w trakcie zajęć szkolnych lub przedszkolnych a także w zajęciach relaksacyjnych dla rodziców.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl