Elżbieta Szymańska

Dyrektor Poradni

pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, neuroterapeuta, trener, doradca zawodowy, coach.

e-mail: elzbieta.szymanska@poradniaszydlowiec.pl

 

Główne obszary działania:   

• diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym  i młodszym wieku szkolnym z deficytami rozwojowymi i trudnościami w nauce

• terapia EEG Biofeedback


          

Beata Katarzyna Świercz

neurologopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener

e-mail: beata.swiercz@poradniaszydlowiec.pl

 

Główne obszary działania:

• diagnoza i terapia niepłynności mowy i jąkania

• terapia afazji

• badania przesiewowe niemowląt

• badanie przesiewowe słuchu – wiek od 7 r.ż.

• logorytmika dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, słabo słyszących, jąkających się

• diagnoza i terapia SI    


   

Laurencja Piasecka

pedagog resocjalizacyjny, terapeuta, edukator-trener, mediator

e-mail: laurencja.piasecka@poradniaszydlowiec.pl

 

Główne obszary działania:   

• terapia resocjalizacyjna z elementami psychoterapii i socjoterapii  (zaburzenia zachowania, emocji, niedostosowanie społeczne)

• diagnoza pedagogiczna

• terapia pedagogiczna

• terapia młodzieży z Zespołem Aspergera

• terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży

• mediacje rodzinne, rówieśnicze

• interwencje kryzysowe


 

Dorota Kaleta – Szymkiewicz

psycholog, logopeda, neuroterapeuta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji, trener

e-mail: dorota.kaleta@poradniaszydlowiec.pl

 

Główne obszary działania:   

• diagnoza psychologiczna

• terapia dzieci z zaburzeniami  emocjonalnymi

• terapia EEG Biofeedback

• diagnoza i terapia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

• terapia zaburzeń autystycznych

• terapia poznawczo- behawioralna

• wczesne wspomaganie i wczesna interwencja

• badanie przesiewowe słuchu- wiek od 7 r.ż.


           

Małgorzata Sobońska

psycholog, doradca zawodowy, neuroterapeuta, trener

e-mail: malgorzata.sobonska@poradniaszydlowiec.pl

 

Główne obszary działania:   

• diagnoza psychologiczna

• terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami w funkcjonowaniu  emocjonalnym

• doradztwo zawodowe

• terapia EEG Biofeedback

• terapia zaburzeń autystycznych

• terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży


       

Anna Winiarska

pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI, trener, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera.     

e-mail: anna.winiarska@poradniaszydlowiec.pl

 

Główne obszary działania:   

• diagnoza pedagogiczna

• terapia pedagogiczna

• terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

• diagnoza i terapia SI

• terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera

• wczesne wspomaganie rozwoju        


 

 

Iwona Buczek

pedagog, tyflopedagog, terapeuta, trener, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci  i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera.

e-mail: iwona.buczek@poradniaszydlowiec.pl

 

Główne obszary działania:   

• diagnoza pedagogiczna

• terapia pedagogiczna

• diagnoza i terapia funkcji wzrokowych

• terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera

• ocena rozwoju psychoruchowego dzieci 5-6 letnich

• wczesne wspomaganie rozwoju  


 

Justyna Jakubczyk

pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta, specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka   

e-mail: justyna.jakubczyk@poradniaszydlowiec.pl

 

Główne obszary działania:   

• wielospecjalistyczna, kompleksowa diagnoza funkcjonalna dziecka od urodzenia do 7 roku życia

• diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

• diagnoza i terapia dzieci słabosłyszących

• terapia ręki

• badanie przesiewowe słuchu – wiek od 7 r.ż.

• wspomaganie prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci od urodzenia


 

Sylwia Wygonowska

neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji

e-mail: sylwia.wygonowska@poradniaszydlowiec.pl

 

Główne obszary działania:   

• diagnoza logopedyczna

• terapia afazji

• terapia logopedyczna zaburzeń mowy i zaburzeń rozwojowych

• wczesne wspomaganie i wczesna interwencja

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl